Ruhsat Başvurusunda Gerekli Müteahhit ve Şantiye Şefi Evrakları Listesi

Süleymanpaşa Belediyesinde İstenilen Müteahhit ve Şantiye Şefi Evrakları

MÜTEAHHİT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Vergi Levhası (2009 işlenmiş)
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası ndan 2010 tarihli)
 • Temsil Yetki Belgesi (Ticaret Odası ndan 2010 tarihli)
 • SGK veya Bağkur No su (Yetkili Kişinin)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yetkili Kişinin)
 • Taahhütname (Noterden)

ŞANTİYE ŞEFİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Oda kayıt belgesi (Bağlı olduğu odadan, Mimar-Mühendis ise)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Yerleşim Yeri Belgesi (Valilik-Kaymakamlık)
 • SGK-Bağkur No su
 • Diploma Fotokopisi
 • Sözleşme (Müteahhit ile Şantiye Şefi arasında)